Thursday, May 19, 2011

देवगडचो हापूस सगळ्या आब्यांचो बापूस.. - पु.ल.

देवगडकरांकडुन पाठवलेला हापूस आंबा खाल्यानंतर पुलंनी त्यांचे आभार एका पत्रातून व्यक्त केले होते हेच ते पत्र .

मुळ स्त्रोत - http://devgadmango.com/blog/?p=122

1 प्रतिक्रिया:

sam said...

thanks for sharing