Monday, June 4, 2012

झपताल - काही (बे)ताल चित्रे (अघळपघळ)

झपताल

पार्श्वभूमी : चाळीतली खोली

"मेले शंभरदा ओरडा - फुटलेयत कान!"
 "जरा गप्प बसाल का?"
 "मुकी बायको करायची होतीत-"
 "तेच चुकलं!"
 "मग पुन्हा बांधा बाशिंग - नाहीतरी दिवसभर खिडकीतून पलीकडल्या बिर्‍हाडात पाहत असताच कॉलेजवालीकडे!"
 "मग भीती आहे की काय कुणाच्या बापाची."
 "त्या पोरीच्या बापाची तरी बाळगा! पोलिसांत आहे तो! जरा वयाची ठेवा!"
 "उगीच बडबडू नकोस - भांडखोर बायको म्हणजे पाप आहे -"
 "काय?"
 "नाही, शाप आहे - शापच बरोबर!"
 "दिवसभर मेले चौकोन भरतात - दोन रुपड्यांचं तरी बक्षीस लागेल तर शपथ!"
 "पंचवीस हजार मिळतील तेव्हा पाटल्या मागायला येऊ नकोस!"
 "पाटल्या घालताहेत! होत्या त्या विकल्या!"
 "विकेन नाहीतर समुद्रात फेकून देईन -"
 "मलाही द्या फेकून -"
 "चल ऊठ!"
 "ट्यँ -"
 "काय कारटी आहेत! लोकांची पोरं कशी हसत असतात."
 "आमची कारटी बाप मरत नाहीत म्हणून रडतात -"
 "फार लवकर समज आलीय त्यांना -"
 "बाबा, मास्तरनी वही आणायला सांगितलंय!"
 "मास्तरला म्हणावं - वहीबिही काही मिळणार नाही! किती वह्या लागतात तुझ्या मास्तराला?"
 "मास्तरला नाही - मला लागतात."
 "मिळणार नाहीत! हा आणा घे. विड्या घेऊन ये लालधागा -"
 "आणि वह्या?"
 "थोबाड फोडीन! अहो, जरा शिस्त लावा पोरांना -"
 "आधी अंग घ्या जरा विसळून! दिड मिंटाची मेली आंघोळ - तीन तास पेटतोय बंब!"
 "पंचा आण! एकदा शेवटली आंघोळ करतो तुझ्या नावाने - तांब्या कुठाय?"
 "तो काय समोर? घ्या आतून -"
 "ते तू नको सांगायला."
 बुडबुडबुडूक -
"ओय ओय मेलो! अग, हे आंघोळीचं पाणी आहे की चहाचं आधण? - ओय ओय ओय -"

- काही (बे)ताल चित्रे - अघळ पघळ

3 प्रतिक्रिया:

Panchtarankit said...

दैनदिन कामातून विसावा मिळाला कि ह्या ब्लॉग वर पडीक होतो. अजून काय बोलू

अपर्णा said...

हा हा दिपक...मस्तच आहे रे... (आणि नेमकं वटपौर्णिमेच्या दिवशी वाचतेय....)

Mrunal Joshi said...

mastch...ya doghaee..dampatya baddal kai bolnar..yanche sut ahe ka metkut..tech samje na se zhale ahe...