Thursday, February 17, 2022

चौताल : काही (बे)ताल चित्रे

चौताल : ह्याच तालातले हे आणखी एक बेताल चित्र
पार्श्वभूमी : देऊळ


पंत म्हणतात " तेव्हा गेला होता कुठे राधासुता तुझा धर्म"
"गडबोल्यांच्या सुनेचं कळ्ळं का ?"
" खरंय का हो ते ? "
"अहो खरं म्हणजे ---आमच्याच आळीत दोन घरं पुढं टाकून राहतात गडबोले "
" चांगलं नाक ठेचलंन सासूचं "
" गावाला नावं ठेवत होती मेली "
" गेल्या रामनौमीच्या वेळी आठौतय ना ? ह्या इथंच नव्हती का जुंपली आमची ? "
" हो काहीतरी ऐकलं होतं मी ! काय झालं होतं होतं ? "
" अहो , मी सुंठवडा घेतलान् निघाले "
" सीताकान्तस्मरण "
"जयजयराम तेव्हा "
" पार्वतीपदे हरहर "
" महादेव तशी मला "
" गोपालकृष्ण महाराज की "
"जय म्हणते कशी "
" बोला श्रीपाद श्रीवल्लभनरसिंहसरस्वती श्री गुरुदेव "
"दत्त काही कारण नव्हतं बरं का "
"श्री योगिराज बाळामहाराज कुर्डूवाडकरमहाराज '
"जय ह्या पुराणिकबुवाचे मेल्याचे "
"जयजय रघुवीर"
"समर्थ पूर्वीचे जोशीबुवा बरे होते . गुरूदेव दत्त वर आटपायचे."
" बोला रघुपती राघव राजाराम पतीत पावन सीता "
"राम काही कारण नसताना ही गडबोलीण आली बरं का तरातरा ---मेघश्याम आणि मला शीताराम सीताराम म्हणते कशी रघुपतिराघव का हो मुलगा वेगळा जातोय म्हणे तुमचा पतीत पावन सूनबाईनी वर्षभरातच गाजवला की शीताराम पराक्रम ? आणि आता आहो माझी जानकीजीवन सून निदान करूणासिंधू आपल्या नवर्याबरोबर तरी सुंदर माधव मेघश्याम गेली . हिची सून कळलं ना पतीतपावन शीताराम एका नाटकात नाचणार्याबरोबर रघुपती राघव पळाली . हारि विठ्ठल. जय जय राम मी गेल्या रामनवमीला विठेवरी उभा बजावलं होतं हं गडबोलीण बाईंना. पुंडलिकाचे भेटी पुराणाला अश्याच इथे बसल्या होत्या. आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती पेप्रातून सुनेचा फोटो दाखवत होती दिंड्या पताका वैष्णव नाचती अहो पायांत चाळ बांधलेला पोट उघडं तोंडाला रंग , अंगभर दागिने खोटे हो पंढरीचा महिमा वर्णावा किती तेव्हांच म्हटलं मी ही जाणार पळून तश्शी गेली रखुमाई वल्लभा राईच्या पर्वता आता गडबोलीण बाईंना म्हणावं तूही नाच चाळ बांधून !"

- काही (बे)ताल चित्रे
अघळपघळ
पु.ल. देशपांडे

0 प्रतिक्रिया: