Wednesday, January 3, 2007

तिळगूळ घ्या गोड बोला!

आयुष्यात मला भावलेलं एक गुजं सागंतो.
उपजीविकेसाठी आवश्यक असण्यारा विषयाचं शिक्षण
जरुर घ्या. पोटापाण्याचा उद्योग जिद्धीन करा,
पण एवढ्यावरच थांबू नका.
साहित्य, शिल्प, चित्र, संगीत, नाट्य, खेळ
ह्यांतल्या एखाद्या तरी कलेशी मॆत्री जमवा.
पोटापाण्याचा उद्योग तुम्हांला जगवील,
पण कलेशी जमलेली मॆत्री तुम्ही का जगायचं
हे सांगून जाईल.

(-इती पु.ल. देशपांडे)

संक्रांतीचा सण! कटू अनुभव विसरण्याचा... गोड गोड बोलण्याचा!
पुलंच्या साहित्याचा आस्वाद घेत हा आनंद द्विगूणीत करूया....

4 प्रतिक्रिया:

Anonymous said...

This is the truth of life.

Anonymous said...

hats off to you.....!!!! what you have done and what you are doing is just owesome.....!!! thank you for being so proudy for OUR MARATHI LEGEND....

अविनाश said...

Khup caan

ravi said...

jagnyanch arth samazala